+35978550119 libkn@abv.bg

На 12.08.2023 г. /събота/ от 17:30 ч. в Художествена галерия „Вл. Димитров – Майстора“ ще бъде представена
книгата „Съвременни български наивисти“, единствена по рода си в България в последните 40 години. Тя представя на широката публика снимка на българското наивистично изкуство, включвайки 30 портрета на творци в областта на изобразителното изкуство и скултурата през призмата на унфицирани интервюта.

Наивистичното и интуитивно изкуство е жив, действен феномен в глобалната художествена култура днес. Наричат го още „изкуство на святото сърце“, „изкуство на инстинкта“, “необработено“, „модерен неопримитивизъм“, „свободно от канони“. Тези определения подчертават неговата емоционалност и спонтанност.

В днешното време, когато наивизмът в живота е рядкост, наивистичното и интуитивно изкуство в живописта заема специално място. Това се дължи на уникалната способност на художниците да потопят човек в свят на безгрижие, наивност и духовна чистота. Въпреки че авторите, които творят в тази област на изкуството не са много, произведенията са изпълнени с това, което понякога липсва в повечето други области: настроение. Без да се влияят от традициите на изкуството, тези художници разчитат на личния си опит и рисуват картини, отразяващи спомените, желанията и мечтите им. По този начин наивните художници се отличават с оригинална и неповторима стилистична независимост.

Изданието е създадено по инициатива и с помощта на Салон за наивистично и интуитивно изкуство – единствената музейна експозиция на арт наив в България и с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.

Споделете: