+35978550119 libkn@abv.bg

Библиографска справка: Иларион Ловчански и Кюстендилски

Статии:

Бараклийски, Владимир. Иларион Ловчански – забравеният освободител на Кюстендил от турско робство. // Пауталия (Кюстендил), N 9, 2 февр. 1996, с. 6

Бонева, Вера. Кюстендил, кюстендилска епархия и митрополит Игнатий Кюстендилски – към историята на едно натрапено съжителство (1861-1877) / Вера Бонева. // Изв. Ист. музей-Кюстендил (Кюстендил), 2008, N 16, с. 139-178 : сн.

Дебочички, Валентин. Църковно-националното движение в Кюстендил и Кюстендилската епархия през петдесетте и седемдесетте години на XIX век / Валентин Дебочички. // Изв. Ист. Музей-Кюстендил (Кюстендил), 1990, N 2, с. 57-74 : сн.

Караманов, Владимир. Иларион Ловчански. // Звезда (Кюстендил), N 14, 4 февр. 1969, с. 2-3

Карамфилова, Таня. Иларион Ловчански и Кюстендилски – поборник за образование, свобода и човешко достойнство : 134 години от Освобождението на Кюстендил. // Наблюдател+, N 431, 1 февр. 2012, с. 13 : сн.

Керемидарска, Екатерина. Кюстендилската епархия и бежанците от Македония след Освобождението/ Екатерина Керемидарска. // Изв. Ист. музей-Кюстендил : Т. 7. – Велико Търново : Faber, 2003, с. 203-205

Котев, Йордан. От историята на гр. Кюстендил. // Нова България (Кюстендил), N 580, 31 ян. 1996, с. 3

Митев, Денчо. Кюстендилският Иларион Ловчански. // Кюстендил (Кюстендил), N 27, 29 апр. 1996, с. 3

Начева, Любляна. Първият български патриарх в защита на Кюстендил / Любляна Начева. // Военноист. сб., 2018, N 1, с. 25-30

Темелски, Христо. Двамата Иларионовци [Иларион Ловчански и Иларион Макариополски] от Елена в църковната борба. // Критика, I, 2000, N 1, с. 80-89

Янев, Янчо. Народозащитната дейност на Иларион Ловчански. // Пауталия (Кюстендил), N 17, 18 февр. 1992, с. 3

Книги:

Енциклопедичен речник Кюстендил А-Я. – София : БАН, 1988. – 727 с.

Иванов, Йордан. Северна Македония. Исторически издирвания. – София, 1906. -420 с.

История на Кюстендил : Т. 1- / Щелиян Щерионов и др. ; Прев. на англ. Ваня Стоянова. – София : БАН. Институт за исторически изследвания;  : Община Кюстендил, 2022 : с цв. ил. ; 28 см

Котев, Йордан.Панорама на общностите в Югозападна Българи / Й. Котев. – Кюстендил : МИК, 1999, с. 4-46 : с ил.

Минчев, Йордан.Иларион Ловчански и Кюстендилски : Живот и дейност. – В. Търново : Фабер, 2021. – 352 с. ; 24 см

Щерионов, Щелиян.Кюстендил през XVIII-XIX в. (до 1878 г.) : [ Монография ] / Щелиян Щерионов, Валентин Дебочички ; Състав. Щелиян Щерионов. – София : Акад. изд. проф. Марин Дринов; Кюстендил : Регионален исторически музей Кюстендил, 2022. – 303 с. : с ил. ; 24 см

Янев, Янчо. Кюстендилската митрополия / Янчо Янев. – Велико Търново : Фабер, 2001. – 148 с. ; 21 см

 

 

Споделете: