+35978550119 libkn@abv.bg

В рамките на Проект „Подготвени библиотекари за устойчиви библиотеки – Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” Кюстендил – център за нови професионални компетентности” се проведе курс „Превантивна интервенция за опазване на книжовно документално наследство” за библиотекари от Регионална библиотека и читалищни библиотеки от областта. Обучителят инж. Искра Цветанска запозна участниците в курса с екологични методи за опазване на най-ценните библиотечни колекции, както и възможности за тяхното физическо възстановяване, подготовка за дигитализация и мерки, свързани с опазването им. След приключването на курса в Регионална библиотека ще се обособи Ателие за превантивна консервация.

Споделете: