+35978550119 libkn@abv.bg

Библиографска справка /тематична/: Кюстендилска художествена школа

Статии:

            Дончева, Румяна. Представители на Кюстендилската художествена школа в Чехословакия / Румяна Дончева. // Известия на Исторически музей – Кюстендил, 2005, N 11, с. 207-217

            Добрева, Райка. Кюстендилската изобразителна школа / Райка Добрева. // Наблюдател+(Кюстендил), N 273, 22 май 2009, с. 8 : сн.

Колев, Борис. Приносът на кюстендилските художници в българското изобразително изкуство / Борис Колев. // Кюстендил и Кюстендилско : Сборник от статии и изследвания / Състав. Гина Кръстева. – София : Изд. на Отечествения фронт, 1973, с. 286-296

 

Книги:

 

            Каблешков, Недко Художествена галерия „Владимир Димитров-Майстора“ : Кюстендил : 1960-1993 / Недко Каблешков ; Ред. Виолета Атанасова. – София : АРС Милениум МММ, 2013. – 253 с. : с ил. ; 28 см

Захариева, Илона. Щрихи към кюстендилската изобразителна школа / Илона Захариева. – Кюстендил : Народно читалище Зора, 2014. – 54 с. : с ил. ; 23 см

 

Споделете: