+35978550119 libkn@abv.bg

Библиографска справка /тематична/: Балнеология – Кюстендил

Статии:

Апостолов, Кирил. Кюстендилските топли минерални извори и бани / Кирил Апостолов. // Звезда (Кюстендил), N 44, 14 апр. 1981, с. 4

            Баните в града. // Нова България, N 2256, 16 авг. 2001, с. 4

            Иванчев, Емил. Асклепионът на древна Пауталия / Емил Иванчев. // Априлско дело, N 245, 17 дек. 1988

Исторически преглед на балнеологията в Кюстендил. // Наблюдател+ (Кюстендил), N 334, 31 март 2010, с. 8 : сн.

Котев, Йордан. Пауталийският асклепион – имперски храм и лечебница / Йордан Котев. // Осоговската планина : Култът към Св. Мина в Югозападна България. – Кюстендил : б. и., 2002, с. 39-44 : с ил.

            Пауталийският Асклепион – лечебен, балнео-профилактичен и културен център : Разкриването дори на малка част от комплекса възражда интереса към Кюстендил // Наблюдател+ (Кюстендил), N 542, 19 март 2014, с. 4 : сн.

            Слокоска, Людмила. Асклепионът на Пауталия / Людмила Слокоска. // Звезда (Кюстендил), N 23, 23 март 1969, с. 4

            Фърков, Юлий. Пауталийският Асклепион : Лековитити минерални извори на Кюстендил с температура 73 градуса. / Юлий Фърков. // Наблюдател+ (Кюстендил), N 331, 10 март 2010, с. 8 : сн.

            Фърков, Юлий. Асклепионът, Термите, свещените места, град от 30 хектара : По стъпките на древните пауталийци. / Юлий Фърков; [Интервю на] Ели Лулева. // Наблюдател+ (Кюстендил), N 332, 17 март 2010, с. 8 : сн.

            Фърков, Юлий. Пауталийският Асклепион / Юлий Фърков. // Наблюдател+ (Кюстендил), N 542, 19 март 2014, с. 4 : сн.

            Янчева, Йорданка и др. Кюстендил – европейски [балнеолечебен] курорт – неосъществената част от визитката му / Йорданка Янчева, Василка Стойнева. // Известия на  Регионален исторически  музей – Русе : Кн. IХ. – Русе : б. и., 2005, с. 509-513

Янчева, Йорданка и др. Кюстендил като балнеолечебен курорт в Европа : /100 години от българо-френския проект/. / Йорданка Янчева, Василка Стойнева. // Музеен вестник (Кюстендил), N 3, 18 май 2001, с. 5

             Янчева, Йорданка. Идеята за „Кюстендил-европейски курорт“ жива и през 1945 г. (планът на д-р Ефремов от юли 1945 г.) / Йорданка Янчева. // Известия на  Исторически музей Кюстендил, 2008, N 16, с. 321-328 : сн.

 

Книги:

 

Баров, Борис Георгиев. Кюстендил / Борис Баров. – София : Медицина и физкултура, 1980. – 112 с. ; 17 см. – (Наши курорти)

            Баров, Борис Георгиев. Териториална интеграция на лечебно-профилактичните и санаторно-курортните заведения, град Кюстендил : Дисертация / Борис Баров. – София : б. изд., 1977. – 187 с. : с табл., сх. ; 31Х22 см

Български курорти : Наръчник на курортните обекти / Л. Владева и др. ; Ред. Д. Костадинов и др. – София : Медицина и физкултура; Пловдив : печ. Д. Благоев, 1976. – 355 с. : 8 л. ил. ; 22 см

            Главни балнеологични курорти : [Справочник] / Веселина Едрева и др. ; Под ред. на Димитър Костадинов, Димо Караколев. – София : Медицина и физкултура, 1983. – 219 с. : с ил., табл., диагр. ; 22 см

            Енциклопедичен речник Кюстендил А-Я / Глав. ред. Асен Василиев и др. ; Енциклопедичен ред. Иванка Баева ; Ред. кол. Иво Атанасов и др. – София : БАН, 1988. – 727 с. ; 30 см

            Иванов, Румен. Римски градове в България : Ч. 2 / Румен Иванов. – София : Български бестселър, 2006. – 59 с. ; 27 см. – (Виж България)

            Иванов, Стефан. Кюстендилски район – курортно-туристически потенциал : [Справочник] / Стефан Иванов. – София : Профиздат, 1988. – 112 с. : 4 л. цв. ил. ; 17 см

            Иванчев, Емил Стоянов. Водните ресурси на кюстендилския микрорайон. –  : Без изд., 2014. – 96 с. : със сн. ; 20 см

            Иванчев, Емил Стоянов. Кюстендил / Емил Стоянов Иванчев. – 2. прераб. и доп. изд. – Кюстендил : ИС+, 2000. – 118 с. ; 21 см

            Кацарова, Веселка Василева. Пауталия и нейната територия през I-VI век / Веселка Кацарова. – Велико Търново : Фабер, 2005. – 328 с. : сх. ; 29 см

            Кръстев, Кирил Г. Кюстендил : [Краеведски очерк] / Кирил Г. Кръстев. – София : Наука и изкуство, 1972. – 143 с. : с ил., табл., к. ; 16 см

            Кюстендил : Пътеводител / Състав. Кирил Попов, Любомир Трайков. – София : Реклама, 1963. – 112 с. : 12 л. прил., 1 карта ; 17 см

            Кюстендил : Пътеводител. – София : Симолини, 2009. – 92 с. : с ил ; 21 см

Кюстендилски регион 8 хилядолетна история и култура : Пътеводител / Състав. и текст Валентин Дебочички, Венета Милушева ; Фотогр. Любомир Ковачев и др. – София : БГМап, 2005. – 80 с. : цв. сн. ; 20 см

            Материали от Първа районна научна конференция [по балнеология], Кюстендил, 17-18 ноем. 1969 : [Доклади]. – София : ЦНМИ, 1969. – 83 с. : с табл., сх. ; 21 см

            Младенов, Стоймир. Кюстендил : [Монография] / Стоймир Младенов. – София : Медицина и физкултура, 1960. – 63 с. ; 16 см. – (Наши курорти)

Община Кюстендил : Рекламно-информационен справочник на община Кюстендил / Ваньо Костадинов и др = Municipality Kjustendil. – София : К-print, 2006. – 64 с. : цв. сн.; 30 см

            Пенев, Михаил А. Минерални извори и минерални бани в България / Михаил А. Пенев. – София : Б. изд.; София : печ. Книпеграф, 1930. – 272 с. : ХI л. ил. ; 25 см

            Руменин, Кирил.  Кюстендил / Кирил Руменин. – София : Медицина и физкултура, 1965. – 36 с. : 4 л. ил. ; 18 см. – (Наши курорти)

            Тонев, Здравко. Кюстендилският край : Историко-географско сведение / Здравко Тонев. – София : Ваньо Недков, 2003. – 252 с. ; 23 см

            Целебните води на България / Ред. Дойчин Дойчинов и др = The Curative Waters of Bulgaria. – София : Compass P, 1996. – 104 с. ; 27Х15 см

Споделете: