+35978550119 libkn@abv.bg

Остави всичко и чети 2022
В много страни по света 12 април е посветен на D.E.A.R. Day (Drop Everything And Read – Остави всичко друго и чети). В този ден всеки е поканен да отдели няколко минути да почете на спокойствие – без изисквания, без необходимост от обратна връзка, без препоръчани или задължителни книги.
Днес запознахме децата от VI ОУ „Се. Паисий Хилендарски“ с творчеството на Елин Пелин, заедно сглобихме книжката „Дядовата ръкавичка“ и продължихме инициативата „Маратон на четенето 2022“.

Споделете: