+35978550119 libkn@abv.bg

„Литературни вечери с/в Библиотеката“
„Има нещо в цялото библиотечно пространство, което задава някакъв контекст. Пространствен алгоритъм, по който тръгва мисълта“ фрагмент от книгата “ Сизиф дали е бил щастлив?“ на Поли Муканова.

Споделете: