+35978550119 libkn@abv.bg

Мария Лепопелска, като представител на Регионална библиотека „Емануил Попдимитров”, взе участие в Проект ADELE #ADELE_EU (Advancing Digital Empowerment of Libraries in Europe) – Подобряване на цифровите възможности за библиотеки в Европа, финансиран по програма „Еразъм+”. Проектът има за цел да насърчи прехода в използването на цифрови технологии чрез придобиване и развитие на цифрови компетенции в областта на неформалното образование за възрастни. Създаден е безплатен адаптивен уеб-базиран инструмент, който помага на библиотеките да обмислят как да използват и къде могат допълнително да интегрират цифровите технологии, за да подобрят своите услуги. В рамките на Проекта, от 28 август до 4 септември 2023 г. в Брюксел, Белгия, се проведе учебно посещение на библиотекари от Италия, Финландия, Словения, Ирландия и България. Двадесет и осемте участници, сред които и Мария Лепопелска, представиха добри практики в използването на технологиите в своите библиотеки. Нашата библиотека презентира иновативна технология – интерактивен под „FluurMat” – платформа за забавни и обучителни игри върху под, с помощта на който децата учат, докато играят. Презентираха се и други теми, представляващи добри практики в областта на дигиталните компетенции в публичните библиотеки. В програмата, организирана от домакините – #PublicLibraries2030, бяха включени посещения на няколко библиотеки, музеи, както и на Европейската комисия и Европейския парламент. Участниците се запознаха отблизо с работата в библиотеката домакин – „Muntpunt Library“, библиотеката „Elsen Public Library“ и националната библиотека на Белгия – Royal Library of Belgium.
Наблюдавахме интересни практики в обслужването на потребителите като терминали за самообслужване, поточни линии за получаване и изпълнение на заявките, терминали за финансови операции. В белгийската национална библиотека е реализиран модел за опазване на културното документално наследство- музей, в който са изложени редки и ценни книги, интерактивни инсталации, монети, отразена е историята на създаването на книги в различни периоди.

Споделете: