+35978550119 libkn@abv.bg

„Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” Кюстендил – информация, координация, памет” е новият проект, спечелен от библиотеката пред Министерство на културата. Той включва дейности, свързани със затвърждаване на мястото на библиотеката като координационно звено за методическа и квалификационна дейност за обществените библиотеки в областта и като институция на паметта, предлагаща иновативни подходи за съхраняване и презентиране на културно-исторически обекти. Планирани са обучения за начинаещи, както и квалификационни мероприятия за всички останали библиотекари от областта.
Предвидено е и усъвършенстване на системата за обслужване на потребители чрез въвеждане на модул i-lib-PRIMA „Моята библиотека”. Дейността се състои в и повишаване на информационната им грамотност за онлайн обслужване Управлението на читателския профил през интернет е допълнително улеснение за потребителите и модерно технологично въведение за библиотеката.
Код Кн (Code Kn) – природа, вяра, знание – изработване на видеа и рекламни картички в три тематични кръга – архитектурни паметници и институции, обекти на вярата (църкви и манастири), природни обекти. Иновативното в дейността е обединяването на множество подходи в изработването на крайния продукт – библиографски, краеведски, технологични, туристически, културно-исторически.

Споделете: