+35978550119 libkn@abv.bg

Днес в Библиотеката се проведоха две срещи с Десислава Христозова, която представи своята книга „Тихо! За това не се говори“ – Истината за битката с килограмите. Колкото повече хора говорят открито за този световен проблем, колкото повече се казва истината за последствията от затлъстяването, толкова по-голяма е вероятността някой да обърне внимание на задаващата се пандемия.

Споделете: