+35978550119 libkn@abv.bg

Бараклийски, Владимир. Храм „Св. Мина“ – хармония, която те подтиква към молитва. // Наблюдател+, N 248, 20-02-2009, с. 9

         Веселинова, Анета. Въстановиха царската корона върху трона в черквата „Св. Мина“. // Нова България, N 2632, 19-11-2002, с. 1,2

         Георгиев, Георги. Манастирски комплекс „Св. Мина“. // Наблюдател+, N 142, 05-09-2007 – 11-09-2007, с. 9

         Георгиев, Георги. Обновяване на храм-паметник Св. Мина в град Кюстендил по програма Красива България. // Паметници. Реставрация. Музеи, N 6, 2006, с. 50-56

         Котев, Йордан. Старата църква и православният храм- паметник „Свети Великомъченик Мина“. // Котев, Йордан. Осоговската планина : Култът към Св. Мина в Югозападна България / Й. Котев. – Кюстендил : б. и., 2002

         Лулева, Елеонора. Неделно училище заработи в храм „Свети Мина“. // Наблюдател+, N 92, 20-09-2006 – 26-09-2006, с. 16

         Митова, Даниела. Небесният огън освети и кюстендилски храм („Свети Мина“). // Вяра, N 102, 04-05-2005, с. 7

         Митова, Даниела. Храмът „Свети Мина“ прие пламъка на Ерусалим. // Вяра, N 101, 01-05-2006, с. 8

         Николова, Нина. Рисуваните иконостаси на църквите „Свети великомъченик Мина“ в Кюстендил и „Свети Теодор Тирон“ в село Новоселяне. // Изв. Ист. Музей-Кюстендил, N 2, 1990, с. 209-217

         Фърков, Юлий. Кюстендилския манастир „Свети вмчк Мина“. // Наблюдател+, N 419, 09-11-2011, с. 3

Споделете: