+35978550119 libkn@abv.bg

Още едно място за снимка в Кюстендил!
„Спри, седни и почети! Обособяване на зона за четене на открито пред Детски отдел“
С финансовата подкрепа на Община Кюстендил!

Споделете: