+35978550119 libkn@abv.bg

Всички, които следят творческото развитие на поета Методи Джонев и очакват всяка година появата на поредната му стихосбирка знаят, че той избира знакови места и дати за представянията – било е в дни на поезията, с деня на св. Седмочисленици, Игнажден. Канил ни е в сакралните пространства на църковния двор, Худ. галерия, възрожденски къщи и езера.
Няма да изневери и днес на тази традиция и отново ще бъде иновативен в начина на представяне на новата си стихосбирка ПЪЛНОЛУДИЕ – във високотехнологичния век,в който живеем, няма по-подходящо място от виртуалното пространство на интернет. А датата е 25 ноември, отредена в българския православен календар за почит към Свети Климент Охридски. Православната църква го тачи като един от светите Седмочисленици.Свети Климент Охридски е средновековен учен и първият епископ, проповядвал на старобългарски език. Неслучайно той е небесен покровител на хората на знанието, образованието, духовността.

Споделете: