+35978550119 libkn@abv.bg

Биньо Иванов

Б и н ь о И в а н о в

„Никой не те е посаждал, ти затова си за вярване,
никой не те е поливал,ти затова си за вярване, корен дълбоко в небето.“

Био-библиографският указател се издава по повод

70-годишнината от рождението на поета и публициста