+35978550119 libkn@abv.bg

Дарители 2022

Дарители 2022
Регионална библиотека „Ем. Попдимитров“ благодари на организациите и частните лица,
които чрез своите дарителски жестове обогатиха фондовете с нови и ценни заглавия

Фирма, сдружение, издателство

1. Асоциация на Сухопътните войски
2. ББИА
3. Галерия „Възраждане“
4. Дворец на културата
5. Женско сдружение “Екатерина Каравелова”
6. Издателство „Изида“
7. Издателство „Пенсофт“
8. Издателство “Захарий Стоянов”
9. Издателство Панчо Шопов
10. Институт за интелектуална собственост
11. Книжна борса Колхида
12. Конфедерация на българските писатели
13. Народна библиотека „Иван Вазов“
14. НБ “ Св. св. Кирил и Методий „- гр. София
15. НМА „Проф. Панчо Владигеров“
16. Нов Български Университет
17. Областна администрация –гр. Кюстендил
18. Отдел Култура и духовно развитие Кн
19. Отдел Култура, община Дупница
20. ПП “ Има такъв народ “
21. РБ „Н. Фурнаджиев“ – гр. Пазарджик
22. Регионален исторически музей – Кюстендил
23. Сдружение за градски читални
24. Списание “Браво”
25. Торготерм АД – гр. Кюстендил
26. Унив. библиотека при ЮЗУ- гр. Благоевград
27. Фондация “Глобални библиотеки”
28. Фондация Комунитас

Име, фамилия

1. Автономка Каргова
2. Аксиния Пейчева
3. Анита Тодорова
4. Анко Иванов
5. Бистра Стамболова
6. Борислав Ганчев
7. Борислав Средков
8. Валентин Бояджиев
9. Валентин Дебочички
10. Велко Кръстев
11. Веселинка Крумова Капарова
12. Виктория Бешлийска
13. Владимир Георгиев
14. Габи Николова
15. Галина Божилова
16. Генчо Яновски
17. Георги Георгиев
18. Гергана Стоева
19. Даниел Пенев
20. Даниела Кирилова Велиновска
21. Денис Китов
22. Десислава Христозова
23. Диана Мечкова
24. Димитър Д. Димитров
25. Димитър Николов
26. Дончо Г. Дончев
27. Евгени Серафимов
28. Евгения Иванова
29. Евелина Пенева
30. Елена Стойкова
31. Здравка Димитрова
32. Здравка Радичкова
33. Здравко Грънчаров
34. Зорница Г. Йонева
35. Ива Спиридонова
36. Иван Иванов
37. Иван Маразов
38. Иван Пенев
39. Иван Сапунджиев
40. Иван Юхновски
41. Иванка Павлова
42. Искра Цветанска
43. Йордан Борисов Пецев
44. Йордан Костадинов
45. Йордан Костадинов
46. Кирил В. Васев
47. Клара Андонова
48. Мануела Саркисян
49. Марияна Павлова
50. Меглена Ив. Иванова
51. Методи Джонев
52. Милена Спасова
53. Нeдялко Д. Илиев
54. Николай Стоянов
55. Пенчо Пенев
56. Правда Добринова
57. Рилка Стефанова
58. Росита Николова
59. Светлана Велинова
60. Светлана Каролева
61. Светлозар Асенов
62. Светлозар М. Асенов
63. Симеон Йорданов
64. Стоян Милев
65. Таня Аничкина
66. Християн Паунов
67. Цвета Белчева
68. Явор Тодоров