+35978550119 libkn@abv.bg

Поглед в историята

В далечната 1869 г. се създава читалище „Братство“ по инициатива на Георги Ангелов Друмохарски – негов пръв председател. Това е и годината, в която започва летоброенето на библиотечното дело в града. Книжовната читалищна сбирка съдържа книги, вестници и списания, грижливо събирани и пазени в училищата, частни къщи или кафенета.

Васил Иванчев Лекарски – един от основателите на Кюстендилското читалище, негов пръв касиер, а от 1872 г. и председател, изготвил читалищен устав и правилници, уреждащи и библиотечната организация. По негово настояване се изработва и първият печат с надпис „Българско читалище 1869 г. у Кюстендил“.

В своето развитие читалището с библиотеката изживяват дълъг период без свой дом. То се премества от едно място на друго – в черквата, в българското или турско училище, в митрополията, стария турски конак или в някоя частна сграда – до 8 ноември 1907 г., когато е тържествено открита сградата на Кюстендилското читалище „Братство”.

Първите…

Първите библиотекари са все учители:

Антон Димитров (1869-1878)
Хараламби Драганов (1878-1885)
Йордан Митрев (1886-1888)
Георги Киров (1888-1889)
Иван Бояджиев (1889-1890)
Кирил Свраков (1891-1892)

През 1892 г. библиотекарят Тодор Масъров (също учител) съставя първия каталог в библиотеката, което улеснява читателите при търсене в значително нарастналите фондове на библиотеката.

Най-голям принос за читалищното библиотечно дело в Кюстендил има учителят от Педагогическото училище Петър Прокопиeв. На него принадлежи заслугата за изработване на Правилник на библиотеката (1907) и за въвеждане на Десетична класификация. През 1914 г. той посещава Плевен, където се запознава с въведената в библиотеката на читалище „Съгласие” класификация и я пренася в Кюстендил.

Принос за поставянето на библиотечното дело на научни основи има и Йордан Захариев – учител, географ, етнограф, фолклорист, член-кореспондент на БАН. През 1908 г. е назначен за помощник домакин-библиотекар и като такъв спомага за прилагането на Правилника, а така също и за изучаването опита на Плевенската библиотечна школа при въвеждане на Универсалната десетична класификация.