+35978550119 libkn@abv.bg

Електронен каталог на старопечатни, редки и ценни издания

В сводния каталог са представени фондовете от редки, ценни и старопечатни издания на следните културни и образователни институти в гр. Кюстендил:

  • Регионална библиотека „Ем. Попдимитров“ гр. Кюстендил;
  • Регионален исторически музей “Акад. Й. Иванов”;
  • Гимназия “Н. Рилски”;
  • Държавен архив;
  • Църковна библиотека при храм “Успение Богородично”.

Разработката е в рамките на проекта “Съвременни подходи за проучване и популяризиране на книжовното културно-историческо наследство на Кюстендил”, финансиран от Министерство на образованието и науката.

Хронологичният обхват на българските издания е 1806-1944 г. В каталога са включени и няколко издания на църковно-славянски език с богослужебен характер, които са от втората половина на 18 век. Към някои библиографски описания има и визуализация на корици, екслибриси, автографи, библиографски описания по източници и др.

Обединени в една обща база те ще разкрият богатото книжовното културно-историческо наследство в Кюстендил. Чрез улеснения достъп до тях ще бъдат създадени условия за проучването, ефективното им опазване и популяризирането им сред ученици, студенти, преподаватели и специалисти.

 Каталог на старопечатни, редки и ценни издания