+35978550119 libkn@abv.bg

Принос към опазването на книжовното документално наследство

В библиотечния фонд на Регионална библиотека „Ем. Попдимитров“ се съхранява ценна сбирка от български старопечатни, църковнославянски и редки издания – 3842 тома от всички области на знанието и формирана от даренията на видни кюстендилски граждани. Oткрояват се книги в областта на образованието, фолклора, историята, художествената литература и периодични издания.