+35978550119 libkn@abv.bg

Комплектуване, обработка и каталози

Отделът, в който „започва и свършва пътят” на всеки документ, превърнал се в част от богатия ни фонд е Комплектуване, обработка и каталози. В момента в отдела работят 4 библиотечни специалиста, които се стремят да поддържат фондове релевантни на нарастналите информационни потребности на общността, да създават електронни бази данни и извършват ретроконверсия на традиционните каталози. Годишно фондът нараства с около 1500-2000 т. В настоящия момент той е над 248 000 библиотечни документа.

Адрес на отдел Комплектуване, обработка и каталози

Отдел „Комплектуване“ се намира на първи етаж в централната сграда на библиотеката – ул. „Л.Каравелов“ №1.

Работно време

8.30 –12.00 часа
13.00 – 17.30 часа

Контакти

тел. 078/52-31-26
e-mail: libkn_obrab [@] abv.bg