+35978550119 libkn@abv.bg
Църквата „Успение Богородично“ – библиографска справка

Църквата „Успение Богородично“ – библиографска справка

Ангелов, Светозар. Иконите от църквата "Успение Богородично" в Кюстендил // Известия на Исторически музей Кюстендил  : Т. 1-.Кюстендил  : Исторически музей , 2022, с. 125-14     Богородично в Кюстендил / Венета Милушева. // Музеен вестник (Кюстендил), N 8, 18-05-2006,...

Манастирът „Свети Лука“ – библиографска справка

Манастирът „Свети Лука“ – библиографска справка

Атанасова, Елка. Манастирът "Свети Лука" обновен / Елка Анастасова. // Нова България (Кюстендил), N 1695, 08-10-1999, с. 1, 2 Бараклийски, Владимир. Граничкият манастир "Св. Лука" / Владимир Бараклийски. // Наблюдател+ (Кюстендил), N 310, 14-10-2009, с. 10     ...

Храм „Св. Мина“ – библиографска справка

Храм „Св. Мина“ – библиографска справка

Бараклийски, Владимир. Храм "Св. Мина" - хармония, която те подтиква към молитва. // Наблюдател+, N 248, 20-02-2009, с. 9          Веселинова, Анета. Въстановиха царската корона върху трона в черквата "Св. Мина". // Нова България, N 2632, 19-11-2002, с. 1,2         ...

„Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” Кюстендил – информация, координация, памет”

„Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” Кюстендил – информация, координация, памет”

„Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” Кюстендил – информация, координация, памет” е новият проект, спечелен от библиотеката пред Министерство на културата. Той включва дейности, свързани със затвърждаване на мястото на библиотеката като координационно звено за...