+35978550119 libkn@abv.bg

Василева, Василена. Бивше училище се превърна в туристическа хижа / Василена Василева. // Наблюдател+, N 270, 13-05-2009, с. 5

Да опазим Земенския пролом и Скакавишкия водопад от багерите и бетона : Пловдивска фирма продължава напъните да строи огромен язовир и ВЕЦ на Струма. / Подготви за печат Райка Добрева. // Наблюдател+, N 231, 17-12-2008, с. 6

 Добрева, Райка. Да спасим Скакавишкия водопад : Деца в защита на природната перла. / Райка Добрева. // Наблюдател+ (Кюстендил), N 123, 25-04-2007 – 01-05-2007, с. 4

Добрева, Райка. Кюстендилци защитават Скакавишкия водопад от багерите / Райка Добрева. // Наблюдател+ (Кюстендил), N 62, 22-02-2006 – 01-03-2006, с. 1-8

Иванов, Кирил. Правят мост под Скакавишкия водопад / Кирил Иванов. // Твоят ден, N 14, 06-04-2011, с. 7

Иванов, Стефан. Полскоскакавишкият водопад / Стефан Иванов. // Звезда (Кюстендил), N 74, 27-06-1978

Иванов, Стефан. Полско-Скакавишкият водопад / Стефан Иванов. // Нова България (Кюстендил), N 992, 13-06-1997, с. 5

Иванов, Стефан. Полскоскакавишкият водопад е неописуем / Стефан Иванов. // Кюстендил (Кюстендил), N 19, 11-17-05-1995

Лулева, Елеонора. Да опазим „Църна река“, Полско-Скакавишкия водопад, Ючбунар, Вековната букова гора, зоните „Осогово“, „Кършалево“ и „Земенски пролом“ : Осоговската планина е под двойна защита по Натура 2000. / Елеонора Лулева. // Наблюдател+ (Кюстендил), N 342, 26-05-2010, с. 8

Среща с лектори от Фондация „Биоразнообразие“, организирана от община Кюстендил. Темата на семинара е „Натура 2000 и защитени територии – същности и възможности за развитие на местните общности“

     Митова, Даниела. 32 кюстендилски деца се впуснаха в приключения на Полско-Скакавишкия водопад, водачите Зарев и Венева раздадоха приз „Сухи обувки“ / Даниела Митова. // Вяра, N 160, 18-07-2014, с. 7

Митова, Даниела. 500 пеперуди „литнаха“ над Скакавишкия водопад : Бабите от Драговищица замесиха хляб на карнавала. / Даниела Митова. // Вяра, N 172, 27-07-2010, с. 24

Митова, Даниела. Пеперудено дефиле оцвети Полско-Скакавишкия водопад : Малчугани с маски и костюми се веселиха на карнавал на пеперудите – летящите цветя. / Даниела Митова. // Вяра, N 157, 10-07-2012, с. 24

Окончателно е завършена екопътеката край Скакавишкия водопад. // Наблюдател+, N 735, 13-12-2017, с. 2

Първо издание на Карнавал на пеперудите – летящите цветя над Полскоскакавишкия водопад. // Наблюдател+ (Кюстендил), N 351, 28-07-2010, с. 24

Рангелов, Петко. Полско-Скакавишкият водопад / Петко Рангелов. // География, 1986, N 4, с. 16-17

Ризов, Крум. Край водопада / Крум Ризов. // Звезда (Кюстендил), N 67, 07-06-1980, с. 4

Ризов, Крум. Край водопада / Крум Ризов. // Турист, 1987, N 10, с. 4-5

с. 4

Споделете: