+35978550119 libkn@abv.bg
Издателската дейност на Библиотеката включва широк набор от малки рекламни форми (юбилейни вестници; препоръчителни списъци; дипляни и брошури, свързани с празници и събития) до персонални библиографски указатели в книжен и електронен формат.

Персоналните библиографските указатели в традиционния им печатeн вид са утвърдено средство за представяне творчеството на отделни автори и публикациите за тях. Новите информационни и комуникационни технологии предоставиха и нови възможности – достъп до пълнотекстови източници, бърз и лесен онлайн достъп до тях.

В периода от 2007 г. до 2014 г. Библиотеката издава биобиблиографски указатели за видни творци, свързани с кюстендилския край: Ем. Попдимитров, Жеко Попов, Георги Струмски, Велин Георгиев, Биньо Иванов, Екатерина Йосифова – всички достъпни и в електронен формат на сайта на библиотеката.
2009 г. – Библиография „Череша“. Тя разкрива изчерпателно публикациите на научни сътрудници от «Институт по земеделие» – Кюстендил, свързани с темата за черешопроизводството и неговото развитие.
„Цялостното съставяне и оформление на библиографията – сериозно, но и цветно, привлекателно, остроумно /достъпът до снимките например е с иконка – череша; а самото заглавие е находка/ правят „Череша” не само професионална научна библиография, но и атрактивно електронно издание”.
доц. д-р Елена Янакиева

Библиографии и Каталози