+35978550119 libkn@abv.bg

Дарители 2019

Регионална библотека „Ем. Попдимитров“ благодари на организациите и частните лица, които чрез своите дарителски жестове обогатиха фондовете с нови и ценни заглавия

Дарители – институции / организации

АСВ гр. София
БАН
ББИА
Библиотека „Родина” гр. Стара Загора
Бико България
БР Пазарджик
ГЕРБ гр. София
ГЕРБ гр. Кюстендил
Журнал за жената
Изд. „Захарий Стоянов”
Изд. „Нов живот”
НБ гр.София
НБУ
Посолството на Чили
РБ Плевен
РБ „ Н. Вапцаров” гр. Кърджали
РБ „Любен Каравелов” гр. Русе
РБ „П. Павлович” гр. Силистра
РИМ
РИМ Ловеч
СБХ
СУ БИНКП
Телеграф – вестник
Торготерм АД
Фондация Комунитас
Фондация Петко Стайков
Фондация Ф. Еберт
ЧитаЛнЯта гр. София

Дарители частни лица

Александър Умленски
Анамария Коева
Анко Илиев
Анко Илиев
Антоанета Богоева
Атанас Влашки
Банко Банов
Биляна Митова
Благой Атанасов
Благой Ранов
Борислав Иванов
Борко Бърборко
Бояна Пешева
Будин Михов
Васил Давидков
Владимир Владимиров
Гале Христов
Георги Милев
Георги Тошев
Гълъб Черпоков
Даниел Пенев
Даниела Пенева
Димитър Николов
Димчо Евстатиев
Добринка Априлова
Евелина Владимирова
Евелина Пенева
Елена Куманова
Елена Стойкова
Жени Радивоева
Здравка Емилова
Иван Кънчев
Иванка Павлова
Йордан Костадинов
Калинка Данаилова
Калинка Перянска
Катя Манева
Лилия Атанасова
Луи
Людмила Никова
Мариела Христова
Марин Колев
Мария Захариева
Мария Лалева
Марсия Малинова-Антони
Методи Джонев
Минка Шунева
Моника Петкова
Надежда Захариева
Надежда Харизанова
Никола Стамболийски
Николинка Кьосева
Нонка Богомилова
Орфей Петков
Пенка Амзова
Петър Костадинов
Поли Муканова
Радмила Костова
Розмари Де Мео
Румен Леонидов
Сандю Бешев
Светла Атанасова
Светослава Марковска
Сим Николов
Снежана Рангелова
Соня Младенова
Соня Първанова
Станислав Кацаров
Стойо Асенов
Тодор Янков
Христина Панджаридис
Христо Тепавичаров
Цветанка Близнакова
Цвети Пчелински
Юлиана Иванова
Якуб Алаткин