+35978550119 libkn@abv.bg

Структура

СТРУКТУРА

Директор
тел. 078/55-01-16
e-mail:libkn@abv.bg

Експертно-консултантска дейност
тел. 078/55-01-19
e-mail:libkn@abv.bg

Комплектуване, Книгохранение
Обработка и каталози
тел. 078/52-31-26
e-mail: libkn_obrab [@] abv.bg

Заемна за възрастни
тел. 078/55-01-19

Детски отдел
тел. 078/55-01-21
e-mail: det_bibkn@abv.bg

Изкуство
тел. 078/55-01-18
e-mail: art_libkn@abv.bg

Технически науки
тел. 078/55-01-22
e-mail:tehnika1@mail.bg

Читалня
тел. 078/55-01-22
e-mail: sp.chitalnia.kn@gmail.com

Справочно-библиографски и информационен отдел
тел. 078/55-01-22
e-mail: sp.chitalnia.kn@gmail.com

Краезнание
тел. 078/55-01-22
e-mail:krai_kn@abv.bg

Административно-финансов отдел
тел. 078/55-01-16
e-mail:libkn@abv.bg