+35978550119 libkn@abv.bg

В подкрепа на библиотеката

2013 г. – Кюстендил се присъедини към Национално движение „Посланици на библиотеките”, което цели с разнообразни инициативи да се привлече общественото внимание към възможностите на съвременните библиотеки да играят ключова роля в развитието на информационно общество, в изграждането на основни икономически модели, основани на знанието и ученето през целия живот, показването и достъпа до културното наследство, популяризацията на електронни услуги и др. Посланиците на библиотеките споделят мнението, че библиотеките днес са по-важни от всякога, съдействат за набиране на средства и участват в изявите на библиотеката, подпомагат ръководството в работата му с местната власт, застъпват се за по-добро финансиране и съдействат за решаване на проблеми.

Почетния знак „Посланик на библиотеката” са получили:

Виктор Янев – областен управител област Кюстендил
Владислав Стойков – областен управител област Кюстендил
Петър Паунов – кмет Община Кюстендил
Росица Плачкова – зам. кмет Община Кюстендил
Иван Андонов – председател на Общински съвет Кюстендил
Димитрина Укалска – отдел „Култура и духовно развитие”
Слава Соколова – отдел „Култура и духовно развитие”
Евелина Пенева – журналист, преводач
Теодора Сърбинска – художник-приложник
Виолета Атанасова – журналист
Бойко Недялков – директор на фирма ”Торготерм”, дарител
Иван Гранитски – издател, изд. „З. Стоянов”, дарител
Георги Марков – академик, историк, дарител
Константин Косев – академик, историк, дарител
Румяна Здравкова – директор на 7-мо СОУ „Ильо войвода”
Ваня Янкова – директор ЕГ „Д-р Петър Берон”
Здравка Тасева – директор на 6- то СОУ „Паисий Хилендарски”
Елка Паргова – директор НУ„Св. Климент Охридски”
Искра Владимирова – директор на 5- то СОУ „ Христо Ботев”
Румен Манов – историк, дарител