+35978550119 libkn@abv.bg

Програми и проекти

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 2023

1. Проект „Подготвени библиотекари за устойчиви библиотеки – Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” Кюстендил – център за нови професионални компетентности”на стойност 9095,00 лв, финансиран от Министерство на културата на Република България.
2. Проект „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” на стойност 12365,85 лв., финансиран от Министерство на културата на Република България.
3. „КраеВеда – обособяване на краеведски център в Регионална библиотека Кюстендил” по програма „Фантастико до теб“ на стойност 10 000 лв.

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 2022

1. Проект „Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” Кюстендил – информация, координация, памет” на стойност 10000 лв, финансиран от Министерство на културата на Република България.
2. Проект „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” на стойност 16748,69 лв., финансиран от Министерство на културата на Република България.
3. Проект „Спрѝ, седнѝ и почетѝ! Обособяване на зона за четене на открито пред Детски отдел” на стойност 4946,16 лв. финансиран от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи, приоритетна област "Ремонти, благоустрояване и опазване на околната среда в община Кюстендил.
4. Проект „Превръщането на Детски отдел в привлекателно място за учене и развлечение чрез въвеждане на интерактивен под” на стойност 5 000 лв. финансиран от А1

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 2021

1. Проект „Развитие на мрежа от обществени библиотеки в Област Кюстендил, чрез изграждане на единен информационен уеб портал” на стойност 4990 лв, финансиран от Министерство на културата на Република България.
2. Проект „Благоустрояване на пешеходна зона пред Регионална библиотека „Ем, Попдимитров“ – Кюстендил”, на стойност 4940 лв. Проектната инициатива е осъществена с подкрепата на Общинския фонд за подкрепа на местни инициативи, финансирана от Община Кюстендил
3. Арт пространства – надграждащо благоустрояване на зона пред Регионална библиотека „Ем. Попдимитров“ на стойност 2000 лв. Проектната инициатива е осъществена с подкрепата на Общинския фонд за подкрепа на местни инициативи, финансирана от Община Кюстендил.
4. Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” Кюстендил за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство Финансиран от Национален фонд „Култура” на стойност 4050 лв.
5. Приказен експрес – Библиотеката в помощ на ранното детско развитие чрез четене. Проектната инициатива е осъществена с подкрепата на Общинския фонд за подкрепа на местни инициативи, финансирана от Община Кюстендил на обща стойност 1000 лв.

„Азбучни послания – фестивал на българските азбуки“
26 – 31 октомври 2020 г.

В отдел „ Изкуство” на Регионална библиотека „Ем.Попдимитров”

Регионална библиотека ‘Ем Попдимитров” посвещава седмица преди 1 ноември – Деня на народните будители на българската писменост, просвета и култура.

През тази седмица всички ученици от основните и средни училища на гр.Кюстендил ще имат възможността чрез образователни ателиета да се запознаят с графичните системи на глаголицата, кирилицата и история на писмеността, както и да пробват различните методи на писане на нашите предци – върху пясък, с перо, дори да се докоснат по пишеща машина от близкото минало.

Главната цел на проекта е да повиши интереса и познанието на децата от гр. Кюстендил към ролята и значението на българските азбуки – глаголица и кирилица за оцеляването на българския дух през вековете, да засили убеждението, че писмеността е едно от най-важните достижения на човечеството.

Проекта „Азбучни послания-фестивал на българските азбуки” се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата на Република България.

 

http://www.libkustendil.primasoft.bg/modules/news3/article.php?storyid=194

http://www.libkustendil.primasoft.bg/modules/news3/article.php?storyid=179

http://www.libkustendil.primasoft.bg/modules/news3/article.php?storyid=154