+35978550119 libkn@abv.bg

Програми и проекти

„Азбучни послания – фестивал на българските азбуки“
26 – 31 октомври 2020 г.

В отдел „ Изкуство” на Регионална библиотека „Ем.Попдимитров”

Регионална библиотека ‘Ем Попдимитров” посвещава седмица преди 1 ноември – Деня на народните будители на българската писменост, просвета и култура.

През тази седмица всички ученици от основните и средни училища на гр.Кюстендил ще имат възможността чрез образователни ателиета да се запознаят с графичните системи на глаголицата, кирилицата и история на писмеността, както и да пробват различните методи на писане на нашите предци – върху пясък, с перо, дори да се докоснат по пишеща машина от близкото минало.

Главната цел на проекта е да повиши интереса и познанието на децата от гр. Кюстендил към ролята и значението на българските азбуки – глаголица и кирилица за оцеляването на българския дух през вековете, да засили убеждението, че писмеността е едно от най-важните достижения на човечеството.

Проекта „Азбучни послания-фестивал на българските азбуки” се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата на Република България.

http://www.libkustendil.primasoft.bg/modules/news3/article.php?storyid=194

http://www.libkustendil.primasoft.bg/modules/news3/article.php?storyid=179

http://www.libkustendil.primasoft.bg/modules/news3/article.php?storyid=154