+35978550119 libkn@abv.bg

Директор

 

София Пейчева

Директор от м. ноември 2004 г.

Родена е на 10 юни 1966 г. в гр. Хасково.
Завършва езикова гимназия в родния си град, след което специалност “Библиотекознание и библиография” в ДБИ.

Повече >>

Отдел

 

Комплектуване, обработка и каталози

Отделът, в който „започва и свършва пътят” на всеки документ, превърнал се в част от богатия ни фонд е Комплектуване, обработка и каталози. В момента в отдела работят 4 библиотечни специалиста, които се стремят да поддържат фондове релевантни на нарастналите информационни потребности на общността, да създават …

Повече >>

Отдел​

 

Заемна за читатели над 14-годишна възраст

 

Мястото, където читателят, книгата и библиотекарят влизат в диалог. Независимо каква информационна потребност води потребителя в Библиотеката, тук ще бъде посрещнат от квалифицирани професионалисти, за които…

Повече >>

Детски отдел

 

Приобщаването към четенето и книгата, изграждането на функционална грамотност  и информационна компетентност и провокиране на творческите заложби на потребителите-деца – това са основни направления в работата на Детски отдел.

Повече >>

Отдел​

 

Експертно-консултантска дейност

 

Отделът формира политиката на развитие на библиотечната система в Областта и координира дейността на читалищните и училищните библиотеки от региона…

Повече >>

Отдел

 

Изкуство

„С изключително богатия си фонд – над 15 хиляди тома, включващ художествени албуми, нотен и звукозаписен фонд; спокойната и подчертано интелектуална атмосфера на отдела – всеки получава своя шанс да удовлетвори вътрешния си копнеж по красивото и възвишеното и да обогати личните си познания…

Повече >>

Отдел​

 

Краезнание

С ценния си фонд, отделът откликва на потребността на читателите да знаят повече за родния край – от географията, историята и културата до актуалното и интересното за съвремието, за днешния ден. Приоритет в дейността на отдела през последните две години е …

Повече >>

Отдел

 

Специализирана читалня и читалня „Периодика”

Отдели с широк обхват на услуги и информационни възможности – богат справочен фонд, аналитично разкрит чрез електронни картотеки;…

Повече >>

Отдел​

 

Технически науки и Информационен център

Мястото, където е съсредоточено информационното обслужване на техническите и инженерни специалисти, обучаващите се в сферата на електрониката, електротехниката, съвременните технологии, икономиката и др….

Повече >>

Отдел

 

Справочно-библиографски и информационен отдел

Във времето на глобална информатизация, съвременните ползватели очакват от библиотеката безотказно задоволяване на информационните им потребности. Затова и библиографс…

Повече >>