+35978550119 libkn@abv.bg

Детски отдел

Приобщаването към четенето и книгата, изграждането на функционална грамотност и информационна компетентност и провокиране на творческите заложби на потребителите-деца – това са основни направления в работата на Детски отдел. В библиотечно-информационното обслужване са застъпени различни традиционни и иновативни форми на работа в партньорство с училищата, детските градини и сродните институции в града. За своите читатели Детският отдел предлага различни инициативи и програми: Месец на моето училище в библиотеката, Маратон на четенето, Седмица на детската книга, Приказна пътечка, Да се учим, докато играем, Пътуващи книжки, Виртуална библиотека, Лято в библиотеката и др. В рамките на тези инициативи се

организират срещи с детски творци, представяне на книги и автори, литературни вечери и утра, час на приказката, „Часът на книгата”, библиотечни програми по различни теми, групови занимания за изграждане на умения и навици за издирване на книги и информация в книжни и електронни източници, включително и сайта „Уча.се”. Поддържат се постоянни изложби с детско творчество и различни тематични витрини, съобразно културния календар на отдела.Обособен е като самостоятелен отдел през 1954 г.

Отделът се намира в сградата на читалище “Братство”, І етаж.

Работно време

от понеделник до петък
9.00 –18.00 часа
събота – 9.00 –13.00 часа
тел. 078/55-01-21