„Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” Кюстендил – информация, координация, памет” е новият проект, спечелен от библиотеката пред Министерство на културата. Той включва дейности, свързани със затвърждаване на мястото на библиотеката като координационно звено за...