+35978550119 libkn@abv.bg

Краезнание

С ценния си фонд, отделът откликва на потребността на читателите да знаят повече за родния край – от географията, историята и културата до актуалното и интересното за съвремието, за днешния ден. Приоритет в дейността на отдела през последните две години е дигитализация на притежаваните вестници от местния периодичен печат и библиотечните документи, свързани с края. Отделът има принос към изпълнението на програмите на клубовете по краезнание в училищата в града и създаването на информационна компетентност на подрастващите в издирване и систематизиране на знанията за родния край.

Отделът се намира на третия етаж на централната сграда на библиотеката на ул. “Л. Каравелов” № 1.

Работно време

от понеделник до петък
9.00 –18.00 часа
събота – 9.00 –13.00 часа
тел. 078/55-01-22