+35978550119 libkn@abv.bg

Технически науки и Информационен център

 

Мястото, където е съсредоточено информационното обслужване на техническите и инженерни специалисти, обучаващите се в сферата на електрониката, електротехниката, съвременните технологии, икономиката и др. От 2007 г. към отдела е обособен и Информационен център по Програма „Глобални библиотеки”, където се провеждат обучителни и квалификационни курсове за библиотекари и граждани.

Адресът на отдела е: бул. “Македония” № 2 Дом на НТС – VІ ет.

Работно време

от понеделник до петък
9.00 –17.30 часа
тел. 078/55-01-20