+35978550119 libkn@abv.bg

Експертно-консултантска дейност

Отделът формира политиката на развитие на библиотечната система в Областта и координира дейността на читалищните и училищните библиотеки от региона. Реализира годишни квалификационни програми за библиотекарите от областта. Провежда семинари, практикуми и лекционни курсове.