+35978550119 libkn@abv.bg

Справочно-библиографски и информационен отдел

Във времето на глобална информатизация, съвременните ползватели очакват от библиотеката безотказно задоволяване на информационните им потребности. Затова и библиографско-информационното обслужване на потребителите е ориентирано в тази посока. Отделът води началото си от 1963 г.

Отделът се намира на третия етаж в централната сграда на библиотеката на ул. “Л. Каравелов” № 1.

Работно време

от понеделник до петък
8.30 –12.00 часа
13.00 –17.30 часа
тел. 078/55-01-22