+35978550119 libkn@abv.bg

Специализирана читалня и читалня „Периодика”


Отдели с широк обхват на услуги и информационни възможности – богат справочен фонд, аналитично разкрит чрез електронни картотеки; 185 заглавия периодични издания с траен режим на съхранение; читателски места с интернет достъп; възможности за междубиблиотечно заемане.

Отделът се намира на третия етаж на централната сграда на библиотеката на ул. “Л. Каравелов” № 1.

Работно време

от понеделник до петък
9.00 –18.00 часа
събота – 9.00 –13.00 часа
тел. 078/55-01-22