+35978550119 libkn@abv.bg

Това е история за нещата, които не съществуват. Комунизмът е онова от тях, което моето поколение познава най-добре. От всичките му способности само една е неоспорима – убива тихо, между другото. През последните двадесет и четири години той е по-познат с агентурния си псевдоним ПРЕХОД. Продължава да убива и днес. Ако перифразирам известния каламбур – ние не можем да избягаме от него, той не може да избяга от нас.

Споделете: