+35978550119 libkn@abv.bg

Дарители 2018

Регионална библотека „Ем. Попдимитров“ благодари на организациите и частните лица,
които чрез своите дарителски жестове обогатиха фондовете с нови и ценни заглавия

Дарители организации

Асоциация на сухопътните войски в България
БАН

в. „Стандарт”

в. „Телеграф”

в. „Труд”

Доби прес

Издателство „Паритет”

Издателство „Шамбала”

Клуб на инвалида гр. Кюстендил

Министерство на културата

Наследството BG

НБ „Иван Вазов” Пловдив

НБ „П. Р. Славейков” В. Търново

НЧ „ Хр. Ботев” гр. Рила

Община Кюстендил

Посланик на Република Азербейджан

Посолството на Чили

РБ „Партений Павлович” гр. Силистра

Регионален исторически музей гр. Кюстендил

сп. „Журнал за жената” SBB Media

СУ „Св. Климент Охридски”

Съюз на народните читалища

„Торготерм” АД гр. Кюстендил

Фондация „Българско военно историческо наследство”

Фондация „Глобални библиотеки”

„ЧитаЛнЯта” гр. София

Дарители частни лица

Албена Тодорова

Александър Панайотов

Анатолий Петров

Анна Драганова

Банко Банков

Биляна Митова

Богдан Кръстев

Борислав Григоров

Бояна Николова

Велчо Кръстев

Вася Атанасова

Велин Георгиев

Веселин Александров

Веселина Велинова

Вили Тодоров

Владо Владимиров

Габриела Мицови

Гале Христов

Галина Панкова

Генчо Витанов

Георги Йорданов Георгиев

Георги Манолов

Гергина Попова

Десислава Ангелова

Дилян Бенев

Евелина Пенева

Елмира Ненова

Емилия Петрова

Емилия Хранова
Желязко Стойчев

Жени Радивоева

Здравка Николова

Здравко Гъргаров

Ива Спиридонова

Иван Юновски

Иванка Павлова

Илиана Димитрова

Йовка Димитрова

Калина Иванова

Камелия Васева

Красимира Василева

Кристияна Велинова

Лъчезар Георгиев

Лъчезар Панчев

Любов-Мария Бекова

Людмила Никова

Марин Цолов

Марион Ан Андерсен

Мария Лилова

Методи Джонев

Милена Витанова

Минка Шулева

Михаела Мицови

Михаела Караджова

Надя Ботушарова

Пело Михайлов

Петър Китанов

Радмила Конова

Радмила Яначкова

Росица Ангелова

Росица Илиева

Румен Манов

Руско Русев

Светла Радкова

Светла Цветкова

Светлана Велинова

Светлана Стоянова

Силвия Испорска

Силвия Томова

Снежана Рангелова

Соня Младенова

Стефка Михайлова

Стойо Асенов

Татяна Будинова

Теодор Точков

Цветанка Божидарова