+35978550119 libkn@abv.bg

Жеко Попов

Жеко Попов

Историк, краевед, културен деец…


„… жестове, както настоящата пълна био-библиография са признак на заслужено признание към личността и твореца, извървял благородния път на съзиданието, осеян с радости от постигнатото и с немалко огорчения.

                                                            проф. д-р Георги Марков

Жеко Попов