+35978550119 libkn@abv.bg

Книги и статии

Електронен каталог книги – съдържа описания на книги, притежание на Библиотека „Емануил Попдимитров“ в периодите: 1824-1944 г. и от 2000 г. до сега в цялост и частично 1945-1999 г.

Краезнание – аналитични описания на статии и художествени произведения от местни автори, публикувани в периодичния печат, части от книги и сборници, съдържащи информация за Кюстендилския край. Библиографските описания от 2000 г. до сега са представени пълно, а описанията от по-старите години периодично се допълват.

Детски отдел – Аналитичното описание на статии и части от книги представя в електронен вариант следните традиционни картотеки:

  • Картотека „Литературознание“
  • Обща тематична картотека
  • Тематична картотека на стихове
  • Картотека на художествените произведения
  • Картотека „Персоналия“

Обединени в една база, те разкриват съдържанието на фонда по следните теми: общи теоретични литературоведски въпроси в областта на българската и чуждата детска литература; теми и рубрики, свързани с най-честите читателски търсения; художествени произведения по жанрове (есета, басни, легенди и др.); стихове, посветени на определени празници; персоналии от всички области на знанието и творчеството.
Периодичният обхват на представените статии е от 1963-2007 г. Картотеката е предназначена за ученици, студенти, педагози, родители, библиотекари и всички потребители, професионално ангажирани в сферата на възпитанието и образованието.

Каталог на книги и статии