+35978550119 libkn@abv.bg

Изкуство

„С изключително богатия си фонд – над 15 хиляди тома, включващ художествени албуми, нотен и звукозаписен фонд; спокойната и подчертано интелектуална атмосфера на отдела – всеки получава своя шанс да удовлетвори вътрешния си копнеж по красивото и възвишеното и да обогати личните си познания. Именно в отдел „Изкуство” десетки малки почитатели на музиката и рисуването получават своята първа сценична изява, което категорично е верният начин те да бъдат окуражени и стимулирани.”

Десислава Георгиева – изкуствовед

Работно време

от понеделник до петък
9.00 –18.00 часа
събота – 9.00 –13.00 часа
тел. 078/55-01-18