+35978550119 libkn@abv.bg

Директор

София Пейчева

Директор от м. ноември 2004 г.

Родена е на 10 юни 1966 г. в гр. Хасково.
Завършва езикова гимназия в родния си град, след което специалност “Библиотекознание и библиография” в ДБИ. Магистър по специалностите: „Българска филология“ и „Библиотечно-информационни науки и културна политика.

От 1987 г. работи в Библиотека “Ем. Попдимитров” гр. Кюстендил последователно в отделите: Детски отдел, Технически науки, Специализирана читалня, Каталози.
тел. 078/55-01-16