+35978550119 libkn@abv.bg

“Трудно ми е да кажа кога за първи път си помислих за тази книга, но си спомням, че духът й е много по-стар от идеята за съществуването й… Мечтаех за по-достъпна и по-логична структура от структурата на поезията, която обаче в същото време да бъде в състояние да съдържа онова, което съдържа поезията, като има в плюс ежедневните и човешки възможности на повествованието”. Това са думи на Ана Бландиана в една от главите, където тя коментира характера на книгатаси, на своите герои и героите на своите герои (писатели), на ирационалната реалност през диктатурата на Чаушеску, на писателската си битност в условията на неприкрито следене. “Поема, фуга, роман” е озаглавила вещия си предговор за трудно определимата жанрово книга на Ана Бландиана нейната веща преводачка Румяна Л. Станчева, която я представи у нас и през 1986 г. със сборник избрани стихотворения “Сън в съня”. Тази книга наистина е изградена като фуга – трите линии на повествованието се движат успоредно, без да се сливат, обединява ги общото пространство, споява ги общата атмосфера.

В тази книга световноизвестната румънска поетеса, есеистка и белетристка, носител на Хердеровата награда, според Станчева “може да бъде възприемана като романист, но много по-близък до естетиката на магическия реализъм или до румънските авангардисти от междувоенния период”. Книгата е писана в периода между 1983 и 1989 г., когато видната румънска дисидентка е репресирана, забранявано й е да публикува, а след като в образа на котарака от детската й книжка “Случки от моята улица” е разпознат Чаушеску, е поставена под неприкрито следене.

Споделете: