+35978550119 libkn@abv.bg

Уважаеми читатели!
Във връзка със Заповед РД-01-973/ 26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването и въведените противоепидемични мерки на територията на Република България Ви уведомяваме :
считано от 1 декември 2021 г. до 31 март 2022 г.

във всички отдели на Регионална библиотека ще бъдат допускани само лица със
 – зелен сертификат
 – отрицателен резултат от бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в Библиотеката)
 – отрицателен резултат от PCR тест (до 72 часа преди влизане в Библиотеката)
Условията не важат за читатели до 18-годишна възраст
Можете да бъдете обслужени и онлайн при предварително заявени от Вас теми или заглавия
Е-mail: sp.chitalnia.kn@gmail.com
Тел 078/55-01-22; 078/55-01-19
Временно се преустановява и обслужването в съботните дни

Споделете: