+35978550119 libkn@abv.bg
Захари Карабашлиев и романът му „Рана“ вълнуващ разговор за личната и колективна памет ,човешкото лице на войната, за стойностите и стойностното в живота…
Препълнена зала с читатели, почитатели и автор – свързани с невидимите нишки на взаимна симпатия и взаимнообогатяващо общуване.
Споделете: