+35978550119 libkn@abv.bg

На 17 януари 2024 г. от 17.30 ч. във Възрожденско училище, Регионална библиотека „Ем. Поподимитров“ организира среща разговор със Захари Карабашлиев и представяне на романа му „Рана“.

Споделете: