+35978550119 libkn@abv.bg

Библиографска справка:
Статии:
Ангелов, Димитър. Средновековният Велбъжд : [Интервю]. / Димитър Ангелов;
Интервю на Дарина Русева. // Звезда (Кюстендил), N 59, 21 май 1970, с.
Атанасовски, Александар. Велбужд като престолнина на господин Константин и
неговите вазални односи со османлиите / Александар Атанасовски. // Известия на
Исторически музей Кюстендил : Т. 10. – Кюстендил : Исторически музей , 2005, с. 307-
316
Атанасовски, Александар. Имотите на манастирот "Св. Георги Горг Скопски" во
Велбужд и околината / Александар Атанасовски. // Известия на Исторически музей
Кюстендил, 2008, N 16, с. 25-36 : сн.
Бонева, Вера. Кюстендил, кюстендилска епархия и митрополит Игнатий
Кюстендилски – към историята на едно натрапено съжителство (1861-1877) / Вера Бонева.
// Известия на Исторически музей Кюстендил , 2008, N 16, с. 139-178 : сн.
Дебочички, Валентин. Църковно-националното движение в Кюстендил и
Кюстендилската епархия през петдесетте и седемдесетте години на XIX век / Валентин
Дебочички. // Известия на Исторически музей Кюстендил , 1990, N 2, с. 57-74 : сн.
Дончева, Стела. Култ и ритуал в средновековен Велбъжд / Стела Дончева. //
Известия на Исторически музей Кюстендил , 2007, N 14, с. 5-10 : сн.
Дончева, Стела. Към средновековното архитектурно наследство на Кюстендил и
околностите / Стела Дончева. // Известия на Исторически музей Кюстендил: Т. 10. –
Велико Търново : Faber, 2005, с. 249-262 : ил.
Дончева-Петкова, Людмила. За духовния живот на средновековния Велбъжд /
Людмила Дончева-Петкова. // Известия на Исторически музей Кюстендил: Т. 7. – Велико
Търново : Faber, 2003, с. 27-32
Иванов, Йордан. Кюстендилският Хисарлък и неговите старини / Йордан Иванов. //
Изв. бълг. археолог. дружество = Bulletin de la societe arheologique bulgare. – София – Sofia
: Държавна печатница – Imprimerie de la l`etat, 1910, с. 217-219
Иванов, Йордан. Кюстендилският Хисарлък и неговите старини / Йордан Иванов. //
Изв. на БАН, 1920, N VII
Керемидарска, Екатерина. Кюстендилската епархия и бежанците от Македония
след Освобождението/ Екатерина Керемидарска. // Известия на Исторически музей
Кюстендил: Т. 7. – Велико Търново : Faber, 2003, с. 203-205
Колев, Валери. Закриването на Кюстендилската епархия / Валери Колев. //
Известия на Исторически музей Кюстендил, 2002, N [за 1993], 6, с. 281-284
Котев, Йордан. Кюстендилска епархия / Йордан Котев. // Котев, Йордан. Панорама
на общностите в Югозападна Българи / Й. Котев. – Кюстендил : МИК, 1999, с. 4-46 : с ил.
Петров, Петър. Кюстендил и Кюстендилският край през Средновековието :
(политическа и църковна история) / Петър Петров. // Известия на Исторически музей
Кюстендил: Т. 10. – Велико Търново : Faber, 2005, с. 9-23
Янев, Янчо. Велбъждската епископия в началото на ХIII век / Янчо Янев. //
Пауталия (Кюстендил), N 64, 17 авг. 1993, с. 6
Янев, Янчо. Велбъждската митрополия / Янчо Янев. // Звезда (Кюстендил), N 12,
13 февр. 1990

Янев, Янчо. Кюстендилската епископия в началото на ХIII век / Янчо Янев. //
Пауталия (Кюстендил), N 66, 26 авг. 1994, с. 6
Янев, Янчо. Кюстендилският митрополит Авксентий Велешки / Янчо Янев. //
Звезда (Кюстендил), N 31, 26 апр. 1991
Янев, Янчо. Метохът на Рилския манастир в Кюстендил / Янчо Янев. // Изв. Ист.
Музей-Кюстендил (Кюстендил), 1991, N 3, с. 177-180
Янев, Янчо. Народозащитната дейност на Иларион Ловчански / Янчо Янев. //
Пауталия (Кюстендил), N 17, 18 февр. 1992, с. 3
Янев, Янчо. Пазители на българския дух и книжовност / Янчо Янев. // Звезда
(Кюстендил), N 103, 30 авг. 1984
Янев, Янчо. Първите известни пауталийски епископи / Янчо Янев. // Пауталия
(Кюстендил), N 102, 1 дек. 1992, с. 7
Янев, Янчо. Първият български митрополит през османското иго / Янчо Янев. //
Звезда (Кюстендил), N 82, 16 юли 1985
Книги:
История на Кюстендил : Т. 1- / Щелиян Щерионов и др. ; Прев. на англ. Ваня
Стоянова. – София : БАН. Институт за исторически изследвания; : Община
Кюстендил, 2022 : с цв. ил. ; 28 см
Матанов, Христо. Княжеството на Драгаши : Към историята на Североизточна
Македония в предосманската епоха / Хр. Матанов. – София : Гал-Ико, 1997. – 318 с. ; 20 см
Минчев, Йордан. Иларион Ловчански и Кюстендилски : Живот и дейност /
Йордан Минчев.- В. Търново : Фабер, 2021. – 352 с. ; 24 см
Минчева, Калина. Манастири и манастирска мрежа в Кюстендилския санджак през
XV-XVII век / Калина Минчева ; Ред. Христо Иванов Темелски ; Предг. Христо Лука
Матанов. – София : Вакон, 2010. – 304 с. : с16 л. цв. ил., к. ; 23 см
Щерионов, Щелиян. Кюстендил през XVIII-XIX в. (до 1878 г.) : [ Монография ] /
Щелиян Щерионов, Валентин Дебочички ; Състав. Щелиян Щерионов. – София : Акад.
изд. проф. Марин Дринов; Кюстендил : Регионален исторически музей Кюстендил, 2022. –
303 с. : с ил. ; 24 см
Янев, Янчо. Кюстендилската митрополия / Янчо Янев. – Велико Търново : Фабер,
2001. – 148 с. ; 21 см

Споделете: