+35978550119 libkn@abv.bg

Библиографска справка /тематична/: Пиргова кулаКюстендил

Статии:

            Димитрова, Дора. Пирговата кула в Кюстендил / Дора Димитрова. // Опазване на паметниците на културата в България : Годишник на Националния институт за паметниците на културата. – София : Център за пропаганда информация и печат при Комитета за култура, 1987, с. 33-36 : сн., скици

Митова, Даниела. Пирговата кула в Кюстендил : Преди и сега / Даниела Митова. // Вяра, N 145, 26 юни 2012, с. 9 : сн.

            Национален архитектурен и археологически резерват „Пауталия-Велбъжд-Кюстендил“. // Звезда (Кюстендил), N 6, 15 ян. 1981, с. 4

            Пирговата кула. // Време, N 27, 8 февр. 1990, с. 3

            Фърков, Юлий. Донжоните на Ълъджа Константин / Юлий Фърков. // Наблюдател+(Кюстендил), N 429, 18 ян. 2012, с. 3 : сн.

            Фърков, Юлий. Пирковата кула в Кюстендил / Юлий Фърков. // Нова България (Кюстендил), N 1990, 26 септ. 2000, с. 3

Книги:

            Баров, Борис Георгиев. Кюстендил / Борис Баров. – София : Медицина и физкултура, 1980. – 112 с. ; 17 см. – (Наши курорти)

            Дремсизова-Нелчинова, Цветана  и др. Археологически паметници от Кюстендилски окръг : [Справочник] / Цветана Дремсизова-Нелчинова, Людмила Слокоска ; Снимки Светослав Нелчинов, Людмила Слокоска. – София : Септември, 1978. – 88 с. : с ил, к. ; 28.5 см

            Енциклопедичен речник Кюстендил А-Я / Глав. ред. Асен Василиев и др. ; Енциклопедичен ред. Иванка Баева ; Ред. кол. Иво Атанасов и др. – София : БАН, 1988. – 727 с. ; 30 см

Иванов, Йордан. Северна Македония. – София, 1906. – 420 с. : 2 карти ; 23 см

            Иванов, Стефан. Кюстендилски район – курортно-туристически потенциал : [Справочник] / Стефан Иванов. – София : Профиздат, 1988. – 112 с. : 4 л. цв. ил. ; 17 см

            Иванчев, Емил Стоянов. Кюстендил / Емил Стоянов Иванчев. – 2. прераб. и доп. изд. – Кюстендил : ИС+, 2000. – 118 с. ; 21 см

История на Кюстендил : Т. 1 / Щелиян Щерионов и др. ; Прев. на англ. Ваня Стоянова. – София : БАН. Институт за исторически изследвания : Община Кюстендил, 2022 : с цв. ил. ; 28 см

            Културното наследство в трансграничния регион Кюстендил – Невестино – Бобов дол – Крива паланка / Авт. на текста Венета Милушева, Александър Маджовски ; Прев. на англ. Борислава Захариева ; Фотогр. Любомир Желязков, Георги Костовски = Cultural Heritage in Kyustendil – Nevestino – Bobov Dol – Kriva Palanka Cross-Border Region / Auth. of the text Veneta Milusheva, Alexander Madzhovski ; Transl. of the text in Engl. Borislava Zaharieva ; Phot. by L. – Кюстендил : Фабер; Kyustendil : Faber, 2014. – 23 с. : с цв. ил. ; 26X23 см

            Кюстендил : Пътеводител / Състав. Кирил Попов, Любомир Трайков. – София : Реклама, 1963. – 112 с. : 12 л. прил., 1 карта ; 17 см

            Кюстендил : Пътеводител. – София : Симолини, 2009. – 92 с. : с ил ; 21 см

            Кюстендилски регион – кръстопът на осемхилядолетна история и култура : The Region Kyustendil – a Crossroad of 8,000 Years of History and Culture. – б. м. : 3 art studio, 2004. – 36 с. ; 13×14 см

            Кюстендилски регион 8 хилядолетна история и култура : Пътеводител / Състав. и текст Валентин Дебочички, Венета Милушева ; Фотогр. Любомир Ковачев и др. – София : БГМап, 2005. – 80 с. : цв. сн. ; 20 см

            Община Кюстендил : Рекламно-информационен справочник на община Кюстендил / Ваньо Костадинов и др = Municipality Kjustendil. – София : К-print, 2006. – 64 с. : цв. сн. ; 30 см

            Руменин, Кирил. Кюстендил / Кирил Руменин. – София : Медицина и физкултура, 1965. – 36 с. : 4 л. ил. ; 18 см. – (Наши курорти)

Библиографска справка /тематична/: Средновековна църква „Св. Георги“Кюстендил

  Статии:

             Василев, Ас. За стенописите на кюстендилските стари църкви / Ас. Василев. // Народна трибуна, N 37, 14 май 1960, с. 4

            Веселинова, Ани. Църквата „Св. Георги“ се вля в националните туристически обекти : Светци, лечители и воини красят стените на средновековния храм край Кюстендил, според легендата там е погребан Михаил III Шишман. / Ани Веселинова. // Вяра (Кюстендил), N 232, 6 окт. 2010, с. 10 : сн.

            Грабар, А. Няколко средновековни паметници из Западна България / А. Грабар. // Годишник на Народния археологически музей, 1921, N б.н., с. 286-296

            Добрева, Райка. Над 35 години продължава реставрацията на средновековната църква „Св. Георги“ / Райка Добрева. // Наблюдател+(Кюстендил), N 331, 10 март 2010, с. 16

            Добрева, Райка. Средновековната църква „Свети Георги“ влезе в списъка на стоте туристически обекта : Европейски дни на наследството. / Райка Добрева. // Наблюдател+ (Кюстендил), N 359, 22 септ. 2010, с. 15 : сн.

            Домозетски, Любен. За стенописите в църквата „Св. Георги“ в Колуша, Кюстендил / Л. Домозетски. // Проблеми на изкуството, 2014, N 3, 15-22 : ил.

            Домозетски, Любен. Иконографска програма на стенописите в апсидата на църквите в България от XI -XII в / Л. Домозетски. // Проблеми на изкуството, 2017, N 4, 30-38

            Заимова, Рая. Из северозападните български краища / Рая Заимова. (Маршрути). // Аз Буки, XIX, N 41, 7 септ. 2009, с. 13

             Иванов, Йордан. Старинни църкви в Югозападна България / Йордан Иванов. // Известия на Българското археологическо дружество, 1912, N 13, с. 53-73

            Иванова, В. Стари църкви и манастири в българските земи, IV-ХII в. / В. Иванова. // Годишник на Народния археологически музей, 1922/25, N б.н., с. 429-589

            Коркутова, Здравка. Средновековни църкви в Кюстендилския регион (XII – XIV в.). Конструктивни особености / Здравка Коркутова. // Приноси към българската археология : Т. 5. – София : Агато, 2009, с. 307-315

            Легенди засилват интереса към средновековната църква „Свети Георги“. // Наблюдател+(Кюстендил), N 654, 11 май 2016, с. 12 : сн.

            Мавродинова, Лиляна. Още за средновековната църква в Колуша – Кюстендил : (Ктитори, светец-покровител и дата на сградата и на първите два стенописни слоя) / Лиляна Мавродинова. // Известия на Исторически  музей – Кюстендил, 2007, N 14, с. 11-18 : сн.

Мазакова, Аблена. Проучване, реставрация и експониране на средновековните стенописи в църква „Св. Георги“ – Колуша, Кюстендил / Аблена Мазакова. // Известия на Исторически  музей – Кюстендил, 2007, N 14, с. 19-36 : сн.

            Митов, Явор. Епиграфски паметници от средновековната църква „Св. Георги“ в Кюстендил / Явор Митов. // Известия на Исторически  музей – Кюстендил, 2018, N 18, с. 91-144

            Митов, Явор. Рисунки графити на конници от средновековната църква „Св. Георги“ в Колуша, Кюстендил / Я. Митов. // Проблеми на изкуството, 2014, N 3, 11-14 : ил.

Митов, Явор. Рисунки-графити и надписи-графити от средновековната църква „св. Георги“ в Колуша / Явор Митов. // Музеен вестник (Кюстендил), N 16, 18 май 2014, с. 7 : сн.

            Митова, Даниела. Св. Георги е най-старата запазена средновековна църква в Кюстендил : Има предположение, че в нея е гробът на българския цар Михаил Трети Шишман, ктиторът дядо Стоян от Колуша прави първата реставрация на храма през 1878-1880 г. / Даниела Митова. // Вяра, N 168, 23 юли 2012, с. 10 : сн.

            Николов, Илия. Сваляне на късните стенописи от западната фасада на църквата „Свети Георги“ в квартал Колуша / Илия Николов. // Известия на Исторически  музей – Кюстендил, 1990, N 2, с. 219-222

            Показват средновековни графити от църквата „Св. Георги“. (Регионът). // Вяра, N 163, 9 – 11 септ. 2022, с. 7 : със сн.

            Прокопов, Иля. Още веднъж за Колушката църква : Близо като разстояние и толкова далече като внимание и грижа. / Иля Прокопов. // Звезда (Кюстендил), N 29, 21 юли 1989, с. 4

            Туристически обект N14: Регионален исторически музей – Кюстендил и музей „Средновековна църква „Св. Георги“ : Паметници от национално значение са Римските терми, крепостта „Хисарлъка“, Пирговата кула, църквата „Св. Георги“. (Чудесата на България). // Вяра, N 249, 25 окт. 2013, с. 12 : сн.

            Фърков, Юлий. Образът на Св. Никола в Колушката църква е сред най-ценните ни стенописи / Юлий Фърков. // Наблюдател+ (Кюстендил), N 423, 7 дек. 2011, с. 3 : сн.

            Църквата „Св. Георги“ в кв. „Колуша“, Кюстендил е една от най-старите в Югозападна България / Подготви за печат: Влади Василева. (От вчера и днес). // Наблюдател+ (Кюстендил), N 242, 30 ян. 2009, с. 9 : сн.

            Чавдаров, Н. Новият живот на Колушката църква / Н. Чавдаров. // Звезда (Кюстендил), N 90, 3 авг. 1982, с. 4

Книги:

Дремсизова-Нелчинова, Цветана  и др. Археологически паметници от Кюстендилски окръг : [Справочник] / Цветана Дремсизова-Нелчинова, Людмила Слокоска ; Снимки Светослав Нелчинов, Людмила Слокоска. – София : Септември, 1978. – 88 с. : с ил, к. ; 28 см

            Енциклопедичен речник Кюстендил А-Я / Глав. ред. Асен Василиев и др. ; Енциклопедичен ред. Иванка Баева ; Ред. кол. Иво Атанасов и др. – София : БАН, 1988. – 727 с. ; 30 см

            Захариев, Йордан Харизанов. Кюстендилската котловина : Географско-етнографско изследване / Йордан Харизанов Захариев ; Ред. колегия А. Бешков и др. – София : БАН, 1963. – 446 с. : с ил. ;

Иванов, Йордан. Северна Македония : Исторически издирвания. – София, 1906. – 420 с. : 2 карти ; 23 см

            Иванов, Стефан. Кюстендилски район – курортно-туристически потенциал : [Справочник] / Стефан Иванов. – София : Профиздат, 1988. – 112 с. : 4 л. цв. ил. ; 17 см

            Иванчев, Емил Стоянов. Кюстендил / Емил Стоянов Иванчев. – 2. прераб. и доп. изд. – Кюстендил : ИС+, 2000. – 118 с. ; 21 см

История на Кюстендил : Т. 1 / Щелиян Щерионов и др. ; Прев. на англ. Ваня Стоянова. – София : БАН. Институт за исторически изследвания : Община Кюстендил, 2022 : с цв. ил. ; 28 см

            Културното наследство в трансграничния регион Кюстендил – Невестино – Бобов дол – Крива паланка / Авт. на текста Венета Милушева, Александър Маджовски ; Прев. на англ. Борислава Захариева ; Фотогр. Любомир Желязков, Георги Костовски = Cultural Heritage in Kyustendil – Nevestino – Bobov Dol – Kriva Palanka Cross-Border Region / Auth. of the text Veneta Milusheva, Alexander Madzhovski ; Transl. of the text in Engl. Borislava Zaharieva ; Phot. by L. – Кюстендил : Фабер; Kyustendil : Faber, 2014. – 23 с. : с цв. ил. ; 26X23 см

            Кюстендил : Пътеводител / Състав. Кирил Попов, Любомир Трайков. – София : Реклама, 1963. – 112 с. : 12 л. прил., 1 карта ; 17 см

            Кюстендил : Пътеводител. – София : Симолини, 2009. – 92 с. : с ил ; 21 см

            Кюстендилски регион – кръстопът на осемхилядолетна история и култура : The Region Kyustendil – a Crossroad of 8,000 Years of History and Culture. – б. м. : 3 art studio, 2004. – 36 с. ; 13×14 см

Кюстендилски регион 8 хилядолетна история и култура : Пътеводител / Състав. и текст Валентин Дебочички, Венета Милушева ; Фотогр. Любомир Ковачев и др. – София : БГМап, 2005. – 80 с. : цв. сн. ; 20 см

            Мавродинова, Лиляна Николова Стенната живопис в България до края на XIV век / Лиляна Н. Мавродинова. – София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1995. – 100 с. : 34 л. ил. ; 29 см

            Митов, Явор. Средновековната църква „Св. Георги“ в Кюстендил : Изследвания / Явор Митов = The Medieval Church St. George in Kyustendil : Researches / Yavor Mitov. – Кюстендил : Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов“, 2016. – 25 с. : с цв. ил. ; 23 см

            Митов, Явор. Средновековната църква „Св. Георги“ в град Кюстендил и рисунките графити по живописта на храма / Явор Митов. –  София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2022. – 208 с. : с цв. ил. ; 23 см

            Община Кюстендил : Рекламно-информационен справочник на община Кюстендил / Ваньо Костадинов и др = Municipality Kjustendil. – София : К-print, 2006. – 64 с. : цв. сн. ; 30 см

            Руменин, Кирил. Кюстендил / Кирил Руменин. – София : Медицина и физкултура, 1965. – 36 с. : 4 л. ил. ; 18 см. – (Наши курорти)

Споделете: