+35978550119 libkn@abv.bg

Владимиров, Гр. Лесопарк „Хисарлъка“ пред обновление / Гр. Владимиров. // Звезда (Кюстендил), N 57, 16-05-1985

Георгиев, Георги. Лесопаркът „Хисарлъка“ / Георги Георгиев. // Ехо, N 4, 24-01-1986

Експертната диагноза на крайградската гора [Лесопарк „Хисарлъка“] : Предписанията на специалистите не се изпълняват.. // Наблюдател+ (Кюстендил), N 118, 21-03-2007 – 27-03-2007, с. 5

Иванчев, Емил. Лесопарк „Хисарлъка“ се нуждае от повече внимание и грижи / Емил Иванчев. // Пауталия, N 73, 17-09-1996, с. 4

Лесовъдът Йордан Митрев ни остави безценно наследство – лесопарк „Хисарлъка“. // Наблюдател+, N 710, 21-06-2017, с. 6

Тодорова, Иванка. Съдбата на лесопарк „Хисарлъка“ неизвестна засега / Иванка Тодорова. // Нова България (Кюстендил), N 1806, 18-02-2000, с. 4

Цонев, Серги. Лесопарк „Хисарлъка“ е сериозно болен / Серги Цонев. // Наблюдател+ (Кюстендил), N 118, 21-03-2007 – 27-03-2007, с. 5

Споделете: