+35978550119 libkn@abv.bg
Благодарим на Ирина Велкова – гл.експерт „Екология“, за прекрасната образователна среща на тема разделно събиране на отпадъци, която нарекохме „Бъди ЕКО“!
Инициативата се осъществи с подкрепата на Община Кюстендил!
Споделете: